3-miesięczny okres wypowiedzenia

3-miesięczny-okres-wypowiedzenia--

Pracodawca, aby wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę, powinien podać uzasadnioną przyczynę. Pracownik, wypowiadając umowę o pracę, daje pracodawcy możliwość znalezienia nowego pracownika. W obu przypadkach obowiązuje okres wypowiedzenia.

Należy podkreślić, iż rozwiązanie umowy o pracę następuje na określonych przez prawo zasadach oraz po upływie określonego okresu wypowiedzenia. Najważniejszym celem okresu wypowiedzenia jest ochrona obu stron stosunku pracy. Pracownik ma czas na znalezienie nowej pracy, a pracodawca nowego pracownika.

Pracodawcy wolą umowy cywilnoprawne

Pracodawcy coraz częściej zatrudniają pracowników na umowy cywilnoprawne, czyli na umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. Stosują ten system zatrudniania, mimo iż zabraniają tego przepisy prawa pracy, a robią to w celu uproszczenia stosunku prawnego pomiędzy sobą a pracownikiem. Tym sposobem starają się zmniejszać swoje koszty. Ustalenie długości wypowiedzenia przy tego rodzaju umowach mieści się w granicach swobody umów. Oznacza to przyzwolenie na takie sformułowanie i ułożenie stosunku prawnego, aby nie kolidowało z zasadami współżycia społecznego oraz przepisami prawa.

Od czego zależy długość okresu wypowiedzenia?

Okresy wypowiedzenie umów zależą od:

  • rodzaju zawartej umowy, a więc od tego, czy jest to umowa na czas nieokreślony, określony, na zastępstwo, wykonanie określonego zadania czy na okres próbny;
  • czasu, na jaki umowa została zawarta, szczególnie jest to ważne przy umowach terminowych;
  • okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, szczególnie w przypadku umowy na czas nieokreślony.

Okresy wypowiadania poszczególnych umów

Trzeba wiedzieć, że 3-miesięczny okres wypowiedzenia obowiązuje po przepracowaniu co najmniej 3 lat, a w pozostałych przypadkach:

  • 2 tygodnie po przepracowaniu mniej niż 6 miesięcy
  • 1 miesiąc po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy.

3-miesięczny okres wypowiedzenia nie tylko po 3 latach

Trzeba również wiedzieć, że 3-miesięczny okres wypowiedzenia nie musi obowiązywać dopiero po trzech latach pracy. Są bowiem takie sytuacje, kiedy pracownik odpowiada materialnie za wykonywaną pracę, wtedy pracownik oraz pracodawca mogą dojść do porozumienia i określić dłuższe okresy wypowiedzenia. Wówczas 3-miesięczny okres wypowiedzenie może obowiązywać już po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy. Szczegóły tej kwestii zawarte są w Kodeksie pracy.

Inne rodzaje umów

Przy umowie na czas określony w konkretnych przypadkach okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Przy umowie na zastępstwo okres wypowiedzenia wynosi 3 dni, natomiast przy umowie na czas próbny:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny przekracza 2 tygodnie;
  • 1 tydzień, gdy okres próbny przekracza 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny przekracza 3 miesiące.

Wkład własny do kredytu inwestycyjnego – czy zawsze jest potrzebny?

Wkład-własny-do-kredytu-inwestycyjnego---czy-zawsze-jest-potrzebny?

Od początku 2015 roku wymagany wkład własny do kredytów budowlanych powinien wynosić 20 proc., jednakże KNF odstąpiła od tej podwyżki. Najczęściej wynosi 10 proc. wartości kredytu. Czy przy kredytach inwestycyjnych nadal wymagany jest wkład własny?

Kredyt inwestycyjny jest kredytem celowym, udzielanym przez banki w celu rozwoju firm i poszerzenia ich możliwości rynkowych. Kredyty inwestycyjne są jednak poważnym obciążeniem finansowym dla firm i najczęściej nie są udzielane bez obowiązkowego wkładu własnego. W pewnych przypadkach są mimo wszystko możliwe.

Z rozpoczętą inwestycją

O kredyt inwestycyjny najłatwiej jest firmie, która ma już rozpoczętą inwestycję (najlepiej poważnie zaawansowaną). Wówczas banki o wiele mniej ryzykują i są bardziej skłonne do pożyczenia pieniędzy na kontynuację inwestycji. Oczywiście, jeżeli firma ma określoną zdolność finansową oraz pozytywną historię kredytową, a także profesjonalnie wykonany biznesplan, ma duże szanse na sfinansowanie inwestycji od podstaw. Dla wielu firm problemem może być tylko obowiązkowy wkład własny. Niemal wszystkie banki mają obowiązek żądać wkładu własnego od zabiegających o takie kredyty firm.

Dla firmy to poważny problem

Jeżeli osoba fizyczna stara się o kredyt hipoteczny, bank najczęściej żąda 10-procentowego wkładu własnego. Taka kwota często leży w zasięgu zabiegającego o kredyt klienta. Poza tym wkład własny można uzyskać z dopłaty w ramach programu mieszkaniowego Mieszkanie dla Młodych. Kwoty kredytu inwestycyjnego często osiągają wysokość kilku milionów złotych i nawet zupełnie nieźle prosperującej firmie uzbieranie 15- czy 20-procentowego wkładu własnego może sprawić problem. Czy firmy niemające wkładów własnych mogą liczyć na kredyty inwestycyjne?

Zaawansowane inwestycje bez wkładu

Zaawansowane inwestycje mogą być sfinansowane przez banki bez wkładów własnych, a kredyty inwestycyjne przeznaczane są już tylko na ich wykończenie. Taki model stosują firmy mające odłożone pieniądze na nowe inwestycje. Wówczas prawdopodobnie nie będą musiały martwić się przy zabiegach o kredyt inwestycyjny i wkład własny, ale w dużej mierze zależy to od indywidualnych negocjacji z bankami. W takich sytuacjach banki często jednak idą na rękę inwestorom.

Pełne inwestowanie inwestycji

Na rynku kredytów inwestycyjnych można znaleźć oferty finansowania inwestycji w 100 proc., czyli takie, gdzie banki nie żądają wkładów własnych. Warto takie oferty sprawdzić – przede wszystkim w Credit Agricole czy Banku BGŻ, gdzie BGK udziela gwarancji, a także w Idea Banku. O szczegóły najlepiej pytać w oddziałach banków. Istnieją też banki, które nie wymagają wkładów własnych, ale w zamian żądają ubezpieczenia brakujących wkładów.